Betekenis

Triskel Massages

Lichaam en geest in balans


Betekenis van Triskel

Het symbool van de drie-éénheid of Trinity-symbool komt in meerdere culturen voor.


▪ In de Keltische cultuur is Triskel(e), het symbool voor de drie-éénheid in de mens.

- Het onderwereldgebied, het verst weg van God, de duisternis.

   Kosmisch symbool: de maan

-  Het niveau van beproeving en het stoffelijke bestaan.

   Kosmisch symbool:   de aarde

- De geheel ontplooide geest, de toestand van liefde, in harmonie met God.

   Kosmisch symbool: de zon


De Kelten geloofden dat de belangrijkste dingen in het leven zich steeds als drie-éénheid manifesteerden:  - geboorte, dood, wedergeboorte

- lichaam, geest, bewustzijn

- aarde, water, lucht

- verleden, heden, toekomst.


▪ In de Tibetaanse cultuur wordt het teken van de drievoudige spiraal de Gákyil genoemd, het Rad van Vreugde dat door een proces van zelfbevrijding uiteindelijk verwerkelijking voortbrengt, en het symbool van oerenergie dat in wezen één geheel is.


▪ Bij de Wicca staat het voor de drie fasen van een vrouwenleven:

   Maagd, Moeder, Oude Wijze Vrouw.


▪ Bij de Christenen kennen we de Heilige Drievuldigheid als:

  de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Een recentere interpretatie van de triskel is dat het een symbool is voor de cycli van het leven: persoonlijke groei, menselijke ontwikkeling en spirituele groei.

Vanuit deze visie werken we bij Triskel massages.


triskelmassage - Sint Job in't Goor